27 Aralık 2010 Tarihli ve 27798 Sayılı Resmi Gazete

27 Aralık 2010 Tarihli ve 27798 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

*  Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

*  İstanbul Teknik Üniversitesi Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLANLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın