28 Ekim 2010 Tarihli ve 27743 Sayılı Resmi Gazete

 

28 Ekim 2010 Tarihli ve 27743 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/972      İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2010/973      Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Malların Vergi Oranları ile Asgari Maktu Vergi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

2010/974      Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

*  Emniyet Hizmetleri Sınıfı Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru Rütbelerine Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik

*  İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

*  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

*  İstanbul Arel Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Lisans Eğitim ve Öğretim Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

*  Atıkların Ek Yakıt Olarak Kullanılmasında Uyulacak Genel Kurallar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

*  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 27/10/2010 Tarihli ve 2010/90 Sayılı Kararı

YAI BÖLÜMÜ

YAITAY KARARI

*  Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı (E: 2004/1, K: 2010/1)

DÜZELTME (Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili)

(Anayasa Mahkemesinin E: 2008/102, K: 2010/14 Sayılı Kararı ile İlgili)

Bir cevap yazın