29 Kasım 2010 Tarihli ve 27770 Sayılı Resmi Gazete

29 Kasım 2010 Tarihli ve 27770 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

*  Maliye Bakanlığı Tasfiye Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Bir cevap yazın