29 Aralık 2009 Tarihli ve 27447 Sayılı Resmi Gazete

29 Aralık 2009 Tarihli ve 27447 Sayılı Resmi Gazete

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2009/15685     Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Karar

2009/15686     İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2009/15687     Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Renkli Televizyon, Siyah-Beyaz Televizyon, Radyo, Video, Televizyon Uydu Alıcıları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2010 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar

2009/15688     Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar

2009/15713     5346 Sayılı Kanunun 6 ncı Maddesine Göre, 31/12/2011 Tarihinden Önce İşletmeye Giren Tesisleri Kapsamakta Olan Uygulama Süresinin 2 Yıl Uzatılması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*   Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’a, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

2009/15668     Bazı Büyükelçiliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar

2009/15680     Amerika Birleşik Devletleri nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nabi Şensoy’un Merkeze Atanması Hakkında Karar

2009/15681     Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Büyükelçi Tahsin Burcuoğlu’nun Fransa nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Olarak Atanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

*   Kırıkkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*   Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

*   Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*   Zonguldak Kararelmas Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*   Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

*   Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 6)

*   Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 38)

*   Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41)

*   Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 273)

*   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 393)

*   Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Kurulmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2009/15)

*   Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 76)

 

YAI BÖLÜMÜ

 

YAITAY KARARLARI

*   Yargıtay 18. ve 21. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

Bir cevap yazın