29 Aralık 2010 Tarihli ve 27800 Sayılı Resmi Gazete

29 Aralık 2010 Tarihli ve 27800 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/1162 Dışişleri Bakanlığının Yurtdışı Teşkilatında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2010/1163     Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak Nevşehir İli Avanos İlçesinde Kurulan El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Kapatılması Hakkında Karar

2010/1164     Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2010/1165     Bazı Yerlerin Uygulama Alanı Olarak Tespiti Hakkında Karar

2010/1166     Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2010/1167     İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilmesi Hakkında Karar

2010/1170     Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında Yer Alan  27 Adet Bölge Müdürlüğü Bünyesinde Birer Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2010/1177     Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Kullanılmak Üzere Bazı Kadroların İhdas Edilmesi Hakkında Karar

2010/1182     Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2010/1225     Trabzon Eğitim ve Araştırma Hastanesine Ulaşımı Sağlayacak Yolun Yapımı İçin İhtiyaç Duyulan Taşınmazların Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

2010/1209     İstifa Nedeniyle Boşalan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Muhammet Şevki AYDIN’ın (İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Kontenjanı) Atanması Hakkında Karar

*  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Adalet, İçişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

İDARÎ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

*  İdarî Bağlılığın Değiştirilmesine Dair Karar

YÖNETMELİKLER

*  Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

*  Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Erzincan Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Erzincan Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Erzincan Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

*  İstanbul Arel Üniversitesi Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLANLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın