31 Aralık 2008 Tarihli ve 27097 Sayılı Resmi Gazete

31 Aralık 2008 Tarihli ve 27097 Sayılı Resmi Gazete

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2008/14423     Samsun Serbest Bölgesi’nin Yer ve Sınırlarının Belirlenmesi ile Kurulup İşletilmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2008/14443     Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2008/14471     Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2008/14475     Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2008/14479     Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar

2008/14480     İthalatçı Birliklerinin Kuruluşu, İşleyişi, Çalışma Sahaları, Organları, Üyelerinin Hak ve Görevlerine Dair Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Karar

2008/14482     Şans Oyunları Tertip Eden Kurum ve Kuruluşların Yatırım ve İşletme Giderlerine İlişkin Azami Oranların Tespitine Dair Karar

2008/14485     Başbakanlık Doğu ve Güneydoğu Eylem Planı, Devlet Planlama Teşkilatı Tarafından Yayınlanmış En Son İlçe Bazındaki Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Kriterleri, İlçelerin Sağlık Göstergeleri ile Coğrafi Konumları Dikkate Alınarak, Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin 2009 Yılında Uygulanmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2008/14486     Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2008/14488     Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar

2008/14489     T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar

 

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*   Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

*   İthalatçı Birlikleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

*   Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞ

*   İthalatçı Birliklerinin Kurulmasına İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

 

YAI BÖLÜMÜ

 

YAITAY KARARI

*   Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

*   Yüksek Seçim Kurulunun30/12/2008 Tarihli 335 Sayılı Kararı

*   Yüksek Seçim Kurulunun30/12/2008 Tarihli 341 Sayılı Kararı

Bir cevap yazın