“Müslümanları, Müslüman Kisvesi Altındaki Canilerle Terbiye Etme Projesi İşletiliyor”

Konya’da, Hazreti Mevlana’nın 742. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katılarak bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam âleminin başına musallat olan örgütlerin, Mevlana’nın en önemli temsilcilerinden biri olduğu sevgi medeniyetinin de düşmanı olduklarını vurgulayarak, “DAEŞ, Boko Haram, El Şebab, El Kaide gibi örgütlerin İslam’a ve Müslümanlara verdiği zararı, tarih boyunca pek az düşman gerçekleştirebilmiştir. […]
Kaynak: Hukuk Haber

14 Aralık 2010 Tarihli ve 27785 Sayılı Resmi Gazete

14 Aralık 2010 Tarihli ve 27785 Sayılı Resmi Gazete

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Milli Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

*  Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

*  Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler ile İlgili 2010/26 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

*  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 13/12/2010 Tarihli ve 2010/108 Sayılı Kararı

*  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 13/12/2010 Tarihli ve 2010/109 Sayılı Kararı

8 Aralık 2010 Tarihli ve 27779 Sayılı Resmi Gazete

8 Aralık 2010 Tarihli ve 27779 Sayılı Resmi Gazete

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

*  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

*  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Yıldız Teknik Üniversitesi Ders Dışı Öğrenci Faaliyetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGELER

*  Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ile İlgili 7/12/2010 Tarihli ve 2010/24 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

*  Kamu Kurum ve Kuruluşları için IPv6’ya Geçiş Planı ile İlgili 7/12/2010 Tarihli ve 2010/25 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞ

*  Örtüaltı Bitkisel Üretimde Biyolojik ve Biyoteknolojik Mücadele Yapan Üreticilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği

 

İLANLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

6 Aralık 2010 Tarihli ve 27777 Sayılı Resmi Gazete

6 Aralık 2010 Tarihli ve 27777 Sayılı Resmi Gazete

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Ulaştırma Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

*  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

*  Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

*  Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

İLANLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

25 Kasım 2010 Tarihli ve 27766 Sayılı Resmi Gazete

25 Kasım 2010 Tarihli ve 27766 Sayılı Resmi Gazete

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer DİNÇER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Çevre ve Orman Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa DEMİR’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

*  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

*  Özürlüler Uzman Yardımcılığı ve Özürlüler Uzmanlığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

*  Denizyolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik

*  Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakültelerin Kredili Sisteme Dayalı Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

*  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

DÜZELTME

* (28/10/2010 Tarihli ve 27743 Sayılı Mükerrer Resmî Gazetede Yayımlanan 2011 Yılı Programı ile İlgili)