İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekilince Yürütülebilecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Bilgilendirme Toplantısı

“6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için İSG hizmetleri yükümlülüğünün 01/07/2016 tarihinde yürürlüğe gireceği de dikkate alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve Birliğimiz işbirliği ile ekte sunulan program çerçevesinde 7 Ocak 2016 tarihinde saat 13:30’da […]
Kaynak: Hukuk Haber